Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem og webmaster i foreningen Skør med Rock.
Deltager og webmaster i projektgruppen Unge Stemmer i Århus.
Medlem af aftagerpanelet for musikterapiuddannelsen på Ålborg Universitet
Kasserer i Bådelauget af 2009
Kasserer i Foreningen til Musikterapiens fremme