C.V.

1979: Læreruddannelse fra Marselisborg Seminarium
1980: 1 års studierejse til Latinamerika
1981-1987 Lærer i Folkeskolen Århus Skolevæsen
1988: Musiker i professionelt børneteater “Rivegildet”.
1989-1992 Bachelor i Musikterapi fra Aalborg Universitet
1992: 4 måneders praktik på Psykiatrisk Hospital Risskov
1993: Gæstelærer i Bhutan og rejse til Indonesien
1993: Deltidsansat som musikterapeut på Psykiatrisk Hospital Risskov
1994-2004 : Fastansat i fuldtidsstilling som musikterapeut på Psykiatrisk Hospital Risskov. Stillingen blev nedlagt i 2004 som led i besparelser og derefter overflyttet til Socialpsykiatrien
1998: Kandidat i musikterapi fra Aalborg Universitet
2000: Orlov fra musikterapistilling og leder af musikterapiuddannelse i Irland i et halvt år
2001: 1 årigt basiskursus i gestalt- og kropsterapi
2002: 1. årig efteruddannelse for psykologer i somatisk psykologi
1994-2003: Udbudt personaletræningskurser omkring styrkelse af den kreative dimension i Psykiatrien (Uddannelsesafdelingen Århus Amt)
2004- 2012: Ansat som musikterapeut ved socialpsykiatrien i Århus Kommune
2010: 3 måneders studierejse til Peru, Bolivia og Argentina
2012: Rejse til Cuba
2012: Diplommodul i Projektledelse
2013: Selstændig musikterapeut, med arbejde inden for psykiatri, senhjerneskadede og flygtninge
2014: Ansættelse hos Integrationsnet, en del af Dansk Flygtningehjælp, klienter på Stefanshjemmet, et bosted for senhjerneskadede