Artikler

Jeg har udgivet:
Jensen, B.(1996) Defense and Identity. A case study about music therapy with schizophrenics. Paper ved 8. musikterapi verdenskongres. Konferenceudgivelse.​

Jensen, B (1998) Speciale i musikterapi: Om at finde vej til et hul i muren, musikterapi med psykiatriske patienter,Ålborg Universitet.​

Jensen, B (1998) Music Therapy with Psychiatric in-patients- a case study with a young schizophrenic man. In Wigram T., Backer J.: Clinical Applications of Music Therapy in Psychiatry, London: Jessica Kingsley Publishers.

Jensen, B (2000)Musikterapi med skizofrene refleksioner ud fra en case. I Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 2000 Den musikterapeutiske behandling, teoretiske og kliniske refleksioner Aalborg Psykiatriske Sygehus og Aalborg Universitet.

Jensen, B (2000) Gruppemusikterapi med psykiatriske patienter. I musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 2000 Den musikterapeutiske behandling, teoretiske og kliniske refleksioner Aalborg Psykiatriske Sygehus og Aalborg Universitet.

Jensen, B (2001) Om vigtigheden af en fleksibel og udogmatisk musikterapimetode. Betragtninger ud fra praksis i hospitalspsykiatrien. Keynote præsentation: Den første danske Konference for Musikterapi. Konference udgivelse.

Jensen, B (2002) Musikterapi med psykiatriske patienter. Smerten og angsten kan rummes i musikken og forvandles. Musik og Terapi, Dansk Forbund for Musikterapi.

Jensen, B (2002) Sorgen og glæden kan sættes i scene. Polaritetsmetoden anvendt med psykiatriske patienter. I Musikterapi i Psykiatrien, Aalborg Psykiatriske Sygehus og Aalborg Universitet.

Jensen, B. (2005) The principle of polarisation used in working with schizophrenic patients. Music Therapy Today Vol. 6, Issue 4 (November) p. 612-626. available at MusicTherapyWorld.net

Jensen, B (2008) Musikterapien i Socialpsykiatrien i Århus -musikterapeuten som socialarbejder. I Musikterapi i Psykiatrien, Ålborg Psykiatriske Sygehus og Ålborg Universitet.

Jensen, B (2011) Brugerundersøgelse om musikterapi i Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. Kan downloades som pdf  brugerundersogelse

Jensen, B (2011) Brugerundersøgelse om musikterapi i Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune. I Musikterapi i
Psykiatrien, Ålborg Psykiatriske Sygehus og Ålborg Universitet