Ansættelse hos Integrationsnet

Så har jeg fået en ansættelse hos Integrationsnet i Århus, som er en del af Dansk Flygtningehjælp. Der kommer rigtig mange flygtninge til Danmark lige nu, så der er brug for en integrationsindsats. Musikterapi er et oplagt redskab, i forhold til at arbejde med traumatiserede flygtninge.
Men jeg fortsætter med at være selvstændig, bl.a. med opgaver som musikterapeut for senhjerneskadede, og for psykisk syge.