Forside

Jeg arbejder i øjeblikket som selvstændig musikterapeut. Jeg tilbyder terapi og personlig udvikling, og påtager mig forskellige opgaver hvor musikterapi indgår. Aktuelt har jeg fået ansættelse hos Integrationsnet, en del af Dansk Flygtningehjælp. Men jeg fortsætter også mit arbejde med at have klienter som er psykisk sårbare, og klienter med erhvervet hjerneskade.

Jeg har arbejdet mange år inden for Psykiatrien, men er i øjeblikket meget åben over for opgaver også i andre sektorer. Jeg er optaget af at indgå i projekter hvor musikterapi og en kreativ indgangsvinkel kan bibringe en ny dimension i et tværfagligt samarbejde.